Natuurkampeerterrein

Met respect voor de natuur

Op ons terreintje en in onze woming wordt duurzaamheid zo goed mogelijk vorm gegeven. Wij zien “duurzaamheid” als leven op een manier die de natuur respecteert en niet onherstelbaar belast:

  • Biologisch afbreekbare producten voor de schoonmaak.
  • Een zonneboiler. Ook de boiler van ’t Veldje wordt gevuld met water dat door de zon is voorverwarmd.
  • Onze stroomvoorziening wordt deels opgewekt door zonne-energie, de rest is groene stroom van windmolens.
  • Zo min mogelijk stroom verbruiken, bv door het gebruik van LED-verlichting.
  • Gebruik maken van biologische voedingsproducten.
  • In onze woonkamer een houtgestookte leemkachel, met een zeer hoog rendement en een goede, schone verbranding.
  • Ons regenwater wordt opgevangen in een onder-grondsetank. We gebruiken dit voor het doorspoelen van de toiletten (alleen in de woning) en – als het voldoende schoon is –voor onze was.
  • Voor ons spaargeld kiezen we voor een bank die gaat voor duurzame ontwikkelingen.